Aktuálně

Nikdo nebude neprávem trestat úřednice naší obce! Už při minulém zastupitelstvu jsme měli výměnu názorů s paní starostkou, která nadále tvrdí, že vytýkací dopis zaměstnankyni obce byl oprávněný. Na mé tvrzení tenkrát řekla "No, to je Váš názor...", a proto jsme se obrátili na Ministerstvo vnitra České republiky, které "můj" názor potvrdilo:

jedním z hlavních bodů našich předvolebních priorit byla transparentnost a otevřená radnice. Na jednání zastupitelstva naší obce jsem proto navrhl změnu jednacího řádu, která by zavázala obec zveřejňovat již pravidelně pořizované zvukové záznamy z jednaní. Ty mohou sloužit jak pro informování občanů, kteří si komfortně poslechnou pouze pro ně...

naše obec má před námi možná největší investici vůbec. První výkop započal a startujeme s projektem kanalizace a čistírny odpadních vod. Česká republika má v rámci Evropské unie nejpřísnější požadavky na kvalitu vod. Opravdu je nutné zajistit zodpovědný způsob nakládání s odpadními vodami a stát se moderní obcí 21. století. Věřím, že společnými...

Záznamy ze zasedání