Marek Šoška

Zastupitel obce Ladná, předseda Svobodných v Jihomoravském kraji

Jsem zastupitelem obce Ladná a také předsedou Svobodných v Jihomoravském kraji. Zastávám pozici člena dozorčí rady Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava a Rady pro marketing a cestovní ruch města Brna. Patřím k zástupcům liberálního proudu, kteří vnímají svobodu člověka coby hlavní hodnotu. Vystudoval jsem veřejnosprávní činnost a nyní dále studuji v oboru právo na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Působím ve Svobodných od roku 2016, předtím jsem byl registrovaným příznivcem strany. Dříve jsem byl místopředsedou Jihomoravského krajského sdružení. Podílel jsem se na úspěšné senátní kampani senátora a starosty města Mikulova Rostislava Koštiala a na realizaci dalších kampaní v komunálních volbách 2018. 

V současné době pracuji pro odbor právní a organizační v městské části Brno-Střed. Spoluzaložil jsem organizace FOLOU, jejímž cílem je šíření liberálních myšlenek, propagace osobních i ekonomických svobod, vzdělání a osvěta společnosti. Předsedám dále neziskové organizaci Srdcem pro radost, která byla založena na podporu sociálně slabých občanů.

"Stát má sloužit občanům, nikoli naopak. Nemá omezovat svobodu, zvlášť pak svobodu jednotlivce a jeho vlastní volbu. Svoboda je prioritní hodnota, kterou nikdo nesmí potlačovat. Chci minimální stát, který umožní všem počínat si, jak uznají za vhodné, stejně tak chci stát bez škodlivých zásahů do ekonomiky, prostřednictvím dotací ohýbajících pravidla volného trhu."

Děkuji za Vaši podporu!